حراست کل حراست کل

تصویر روز تصویر روز
 


 

 


 
Demo2 second
 
Demo2 second
 
Demo2 second
 
Demo2 second
 
Demo2 second
 
Demo2 second
 
 
 
 
 
 

اخبار اخبار

دکتر قیصری عنوان کرد:

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر خبر داد :

اطلاع از عدم حضور اساتید از این پس در پورتال دانشگاه

مدیر پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر منصوب شد.

برگزاری مسابقه دارت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

دکتر یحیایی معاون پژوهش و فناوری واحد بوشهر:

استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی واحد بوشهر به عنوان معین اداره کل استاندارد استان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر :

مشخصه یک جامعه سالم و توسعه یافته نظام آموزش عالی زنده و مترقی است

برگزاری مسابقات ورزشی بمناسبت هفته تربیت بدنی

حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی حسینی خبر داد :

ثبت نام ازدواج دانشجویی 93 آغاز شد.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر نحوه ارائه کارت هوشمند دانشجویی را تشریح کرد.

آرشیو خبر

 

نشر کتب نشر کتب

مراسم آیینی و نمایشی در بختیاری
تالیف  : محمد رضا شهبازی
 
ادبیات و روانکاوی
تالیف  : روث پارکین - گنلاس
ترجمه  : سعید یزدانی
هنر عشق
دو مقاله پیرامون « راز عشق » و  « رمز هنر »
تالیف  : علی حق شناس
فرهنگ و آیین های بوشهر در آثار صغیری
تالیف : اشرف سلطانی نیا
مکاتبات اداری و شیوه های نگارش فارسی
تالیف : دکتر شمس الحاجیه اردلانی

خدمات خدمات

سامانه تغذیه کتابخانه دیجیتال تقویم آموزشی سامانه آموزش

فراخوان مقاله فراخوان مقاله

  

   مجله کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی(با رویکرد پژوهشی)       

   تحقیقات زبان و ادب فارسي
 

مدیرمسئول مدیرمسئول

مدیر مسئول پورتال

مهندس داود درخشان