عنوان رساله های دکتری

   زبان و ادبیات فارسی

عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد

   دانشکده علوم انسانی
  دانشکده فنی و مهندسی

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع دانشجویانی که قصد دفاع از پایان­ نامه­ ی خود تا پایان نیمسال دوم 98-97 را دارند می­ رساند آخرین فرصت صدور نامه پیش­داوری روز چهارشنبه مورخ 98/06/13 می­ باشد و آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع 98/06/17 می­ باشد. بدیهی است نوبت دفاع دانشجویانی که پس از تاریخ مذکور مراجعه نمایند در نیمسال اول 99- 98 خواهد بود. لازم به ذکر است آخرین فرصت دفاع برای دانشجویان مشمول نظام وظیفه مورخ 98/06/13 می­ باشد.

حوزه پژوهش و فناوری واحد بوشهر

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

با توجه به تأکید نهاد محترم ریاست جمهوری، دانشجویان تحصیلات تکمیلی می­ بایست نسبت به ثبت موضوع و پروپزال خود در سایت ایران داک به آدرس https://irandoc.ac.ir اقدام نموده و حداکثر یک ماه پس از آن جهت تائید نهایی به کارشناس محترم پژوهش مراجعه نمایند. در صورت عدم تأیید، مسئولیت تکراری بودن احتمالی موضوع و عواقب بعدی آن بر عهده خود دانشجو می­ باشد.

حوزه پژوهش واحد بوشهر