مدیر گروه علوم اقتصادی و امور گمرک

نام و نام خانوادگی:           هومن نصیری
رشته تحصیلی: اقتصاد
گرایش: اقتصاد
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09126062795
پست الکترونیک:  
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه علوم اقتصادی و امور گمرک

کلیه گرایش ها در مقاطع کاردانی - کارشناسی - کارشناسی ارشد

دوشنبه                   8 الی 12    بوشهر دانشکده علوم انسانی

سه شنبه                   8 الی 12    بوشهر دانشکده علوم انسانی

جدول آرایش  ترمی

اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (کارشناسی ارشد)

اقتصاد (کارشناسی)

 دروس

اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (کارشناسی ارشد)

اقتصاد (کارشناسی)

دروس عمومی