مدیر گروه مدیریت کسب و کار- استراتژی و بازاریابی

نام و نام خانوادگی:           اسماعیل کمالی راد  
رشته تحصیلی:  
گرایش:  
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09173710145
پست الکترونیک: kamalirade@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه مدیریت کسب و کار- استراتژی و بازاریابی

کلیه گرایش ها در مقطع  کارشناسی ارشد

سه شنبه                8 الی 14    بوشهر- خیابان مطهری- دانشکده تحصیلات تکمیلی

پنجشنبه و جمعه  8 الی 14    مجتمع دانشگاهی عالی شهر

آرایش ترمی

مدیریت کسب و کار استراتژی(کارشناسی ارشد)

مدیریت کسب و کار بازاریابی(کارشناسی ارشد)

 دروس

مدیریت کسب و کار
استراتژی و بازاریابی