شماره تماس دانشگاه :

 حوزه ریاست و روابط عمومی 07733350172

نمابر :

07733350173

معاون توسعه مديريت و منابع 07733350820
حوزه معاونت علمی ( پژوهش - آموزش) 07733555413
حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی 07733552002
دانش آموختگان 07733552004
خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی 07733326296
مسئول ثبت نام دانشجویان جدید الورود کلیه مقاطع

07733341003 - 09177725595 آقای قریشی - 09173711639 آقای رفعت

دفتر ریاست واحد:

 

آدرس :

 بوشهر- میدان شهرداری- ابتدای بلوار شهید رئیسعلی دلواری- ساختمان ولایت( دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر- کد پستی: 7515895496

 

 

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری :

07733684002-07733684003

07733336731

پست الکترونیکی: iaub@nahad.ir